Monday, 1 December 2014

Teori Kedatangan Islam Di Alam Melayu:Suatu Sorotan Antara persoalan sejarah membawa kepada lahirnya beberapa teori-teori sejarahtermasuk persoalan kedatangan Islam di Alam Melayu.

Siapa yang bertanggungjawabmembawa Islam ke Alam Melayu (AM)?
B
ila Islam sampai di AM? Bagaimana prosesawal Islamisasi di AM? dan sebagainya.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga (3) teori kedatangan Islam di AM. Pertama, Islam itudatang daripada India.

Kedua, Islam itu datang daripada China. Dan ketiga, Islam itudatang daripada Arab/Parsi.

Teori-teori ini diketengahkan oleh banyak sejarawan seperti Pijnappel, SnouckHugronje, B. Harisson, Thomas Arnold, Morquette, R.O Winstedt, S.Q. Fatimi, Syed  Muhammad Nuqaib al-Attas, HAMKA dan sebagainya.

Teori-teori mereka ini sama ada berasaskan pada jumpaan sumber sejarah atau rasionalisme sejarawan itu sendiri dalam menyusun kepelbagaian dzon(sangkaan)sehingga lahir teori-teori kedatangan Islam di AM.

Edited from Farah Ahmad.

No comments:

Post a Comment