Monday, 1 December 2014

Melaka Pelabuhan Tersibuk


Melaka juga pada masa itu merupakan antara pelabuhan yang tersibuk di dunia, seperti yang dinyatakan oleh Tom Pires pencatat rasmi kerajaan Portugis ketika itu:
 
"No trading port as large as Malacca is known nor anywhere they deal in such fine and highly prized merchandise. (Tiada pelabuhan yang sebesar Melaka diketahui dan tiada yang berdagang barangan yang secantik dan semahal itu)." (Suma Oriental of Tome Pires, Armando Cortesao, 1944:286).

Simon Elegant dalam Far Eastern Econmic Review, IO Jun, 1999:45, telah menegaskan tentang Melaka (Terjemahan): "Lima kurun dahulu, Melaka dikunjungi 2,000 kapal sehari iaitu sesibuk pelabuhan Singapura moden kini, yang menjadikannya satu daripada tiga pelabuhan yang tersibuk di dunia.


Di situ terdapat orang-orang Gujerat, Tamil, Bengali daripada India berniaga dengan orang Melayu, Cina dan Arab secara harmonis; bandar raya dengan 100,000 penghuni, 84 bahasa dituturkan di 87 Jurnal Pengajian Melayu, jilid 16, 2005 pasar.

Sultan yang memerintah, telah memastikan keselamatan Selat Melaka daripada lanun, dan barangan dapat disimpan dalam ratusan gudang dengan selamat.

Jika ada sebarang pertelingkahan undang-undang yang berwibawa dilaksanakan ke atas orang tempatan dan asing seadilnya." Demikianlah Melaka pada masa itu benar-benar pusat tamadun Melayu Islam yang telah mencapai taraf dunia, dengan organisasi dan institusi sosial dalam bidang ekonomi, politik, pentadbiran, pendidikan, dan agama Islam yang kukuh dan berwibawa. 

Edited from Hashim Hj. Musa.

Peranan Tulisan JawiPeranan Tulisan jawi Dalam Perkembangan Islam Di Malaysia pengajian, pusat penyalinan, penterjemahan, dan perpustakaan bagi khazanah persuratan Melayu Islam.

Kitab-kitab Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Muhammad Ali Hanafiah, al-Durr al-Manzum dan tentu sekali banyak lagi yang lain, tersalin/tersimpan di sini, manakala kitab Bahr Lahut karangan Sheikh Abdullah Arif (1177 M) dikatakan oleh Wan Muhammad Shaghir ( 1996: 1-2) telah diMelayukan di Melaka pada zaman ini.

Ulama-ulama daripada Timur Tengah, Parsi, India dan lain-lain, antaranya Makhdun Syed Abdul Aziz, Maulana Abu Bakar, Qadhi Yusuf, Mualana Yusuf, Maulana Sadar Johan dan Maulana Jalaluddin telah mengunjungi atau menetap di Melaka untuk mengajar bangsawan dan pembesar Melaka termasuklah sultan sendiri (Sejarah Melayu, Ms Raffles No 18, 1998: 122, 183, 185). Jawatan Qadhi dan Faqih menduduki barisan depan pembesar Melaka.

Pelajar-pelajar daripada kawasan lain di Kepulauan Melayu belajar di Melaka dan apabila kembali ke tempat masing-masing telah menjadi pendakwah Islam dan ada yang menubuhkan pusat pengajian mereka sendiri, termasuklan beberapa tokoh Wali Songo Jawa iaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri (R. 0. Winstedt, 1977:85). 

Edited from Hashim Hj. Musa

Melaka sebagai Pusat Tamadun Islam Dunia Kurun ke-9H/ 15M


 Empayar Melaka pada pertengahan kurun ke-15 M merupakan kemuncak kegemilangannya, terutamanya pada zaman Sultan Mansur Syah yang menaiki takhta sekitar tahun 1456 (Muhammad Yusoff Hashim, 1989:114).

Tiga tahun sebelum itu iaitu 1453 kerajaan Islam Uthmaniyyah telah menawan bandar Constantinople/Istanbul daripada Kerajaan Romawi Timur menandakan kemasukan Islam ke Eropah timur.

Namun pada tahun 1492 iaitu 36 tahun kemudian, kerajaan Islam di Sepanyol telah dimusnahkan oleh kerajaan Kristian, menandakan kehancuran kuasa orang Islam di Eropah barat sehingga kini.

Sesungguhnya, Melaka bersama Pasai dalam abad ke-15 telah menjadi pusat kebudayaan Melayu Islam yang terkemuka di duniab dan menjadi nadi pengajaran dan penyebaran Islam ke seluruh Asia Tenggara.

lstana Sultan menjadi semacam madrasah dan maktabah. 

Edited from Hashim Hj. Musa.

Maksud tulisan JawiTulisan Jawi (توليسن جاوي), juga dipanggil Yawi di Pattani

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, tulisan Jawi bermaksud tulisan yang menggunakan huruf Jawi. 

Manakala huruf Jawi bermaksud huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu.

Tulisan Jawi merupakan salah satu daripada dua sistem tulisan rasmi di Brunei, dan juga dijadikan sistem tulisan alternatif di Malaysia

Dari segi penggunaannya, tulisan Jawi dahulunya merupakan abjad piawai bahasa Melayu tetapi sudah diganti oleh abjad Rumi, maka penulisan Jawi hanya terhad kepada kegunaan keagamaan dan kebudayaan. 

Penulisan Jawi seharian dipelihara di kawasan-kawasan yang diduduki masyarakat Melayu yang lebih konservatif, misalnya Sulu di Filipina, Pattani di Thailand, Kelantan di Malaysia dan beberapa kawasan petempatan Melayu di Indonesia.